Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A

INFORMACJA DLA RODZICÓW O NABORZE
DO SPOŁECZNEJ NIEPUBLICZNEJ OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ
I STOPNIA W SŁUBICACH
NA ROK SZKOLNY 2018/2019

          

Ogłaszamy nabór uczniów na rok szkolny 2018/2019. Przyjmujemy zapisy do klasy pierwszej i klas wyższych. Poniżej prezentujemy warunki przyjęcia i kalendarz rekrutacji.

Społeczna Niepubliczna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia w Słubicach rozwija pasje, zainteresowania i uzdolnienia muzyczne uczniów.

SZKOŁA DWUKIERUNKOWA – DAJĄCA PODSTAWY WYKSZTAŁCENIA OGÓLNEGO I MUZYCZNEGO

WARUNKI PRZYJĘCIA KANDYDATA DO KLASY PIERWSZEJ SNOSM I st. w SŁUBICACH

O przyjęcie do klasy pierwszej Społecznej Niepublicznej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. w Słubicach może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym:

 • kończy 7 lat;
 • lub kończy 6 lat (na wniosek rodziców, jeżeli dziecko w roku poprzedzającym korzystało z wychowania przedszkolnego, lub posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

Kandydaci mają do wyboru następujące instrumenty:

 • klawiszowe: fortepian,
 • strunowe: skrzypce,
 • dęte: flet poprzeczny, klarnet, saksofon,
 • perkusyjne: perkusja, ksylofon, werbel, wibrafon.

Kandydaci przyjmowani są na podstawie wyników badań przydatności do kształcenia muzycznego.

ZAJĘCIA PRZYGOTOWAWCZE DLA KANDYDATÓW

 • 12 maja 2018 r.        godzina 9.00
 • 19 maja 2018 r.        godzina 9.00

W trakcie spotkania zorganizowane dla dzieci będą zabawy rytmiczne przy muzyce (powtarzanie melodii, rozróżnianie dźwięków) i nauka piosenki.

BADANIE PRZYDATNOŚCI (przesłuchanie kandydatów)

 • 21 maja 2018 r (poniedziałek)       godz. 16.00
 • 23 maja 2018 r. (środa)                godz. 16.00

Społeczna Niepubliczna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia w Słubicach (budynek Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Słubicach, ul. Wojska Polskiego 142, aula).

ZAKRES BADANIA PRZYDATNOŚCI

 • zaśpiewanie przygotowanej na zajęciach piosenki,
 • powtarzanie pojedynczych dźwięków i krótkich melodii,
 • powtarzanie schematów rytmicznych, rozróżnianie dźwięków wysokich i niskich,
 • badanie predyspozycji do nauki gry na wybranym instrumencie.

Kartę zgłoszenia kandydata o przyjęcie do Społecznej Niepublicznej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Słubicach należy złożyć w terminie do 10 maja 2018r. u dyrektora szkoły.

WARUNKI PRZYJĘCIA KANDYDATA DO SNOSM I st. W SŁUBICACH

 • złożenie wniosku,
 • pozytywny wynik badania przydatności (przesłuchania),

Wszelkich informacji udziela dyrektor SNOSM I st. w Słubicach – mgr Anna Szurko, tel.: 693 714 719

Kartę zgłoszenia dziecka do szkoły można uzyskać w sekretariacie szkoły lub pobrać TUTAJ