Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW O NABORZE

DO SPOŁECZNEJ NIEPUBLICZNEJ OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ

SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W SŁUBICACH

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Ogłaszamy nabór uczniów na rok szkolny 2019/2020. Przyjmujemy zapisy do klasy pierwszej i klas wyższych. Poniżej prezentujemy warunki przyjęcia i kalendarz rekrutacji.

Kartę zgłoszenia dziecka do szkoły można uzyskać w szkole lub pobrać TUTAJ

 

Społeczna Niepubliczna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia w Słubicach rozwija pasje, zainteresowania i uzdolnienia muzyczne uczniów.

SZKOŁA   DWUKIERUNKOWA   –   DAJĄCA   PODSTAWY WYKSZTAŁCENIA   OGÓLNEGO   I   MUZYCZNEGO

 1. WARUNKI REKRUTACJI

O przyjęcie do klasy pierwszej Społecznej Niepublicznej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. w Słubicach może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym:

 • kończy 7 lat;
 • lub kończy 6 lat (na wniosek rodziców, jeżeli dziecko w roku poprzedzającym korzystało z wychowania przedszkolnego, lub posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

Kandydaci mają do wyboru następujące instrumenty:

 • klawiszowe: fortepian,
 • strunowe: skrzypce,
 • dęte: flet poprzeczny, klarnet, saksofon,
 • perkusyjne: perkusja, ksylofon, werbel, wibrafon.

Kandydaci przyjmowani są na podstawie wyników badań przydatności do kształcenia muzycznego.

 1. ZAJĘCIA PRZYGOTOWAWCZE DLA KANDYDATÓW
 • 11 maja 2019r. (sobota) godzina 10:00
 • 18 maja 2019r. (sobota) godzina 10:00

W trakcie spotkania zorganizowane dla dzieci będą zabawy rytmiczne przy muzyce (powtarzanie melodii, rozróżnianie dźwięków) i nauka piosenki.

 1. BADANIE PRZYDATNOŚCI (przesłuchanie kandydatów)
 • 20 maja 2019r. (poniedziałek) godz. 10:00
 • 22 maja 2019r. (środa) godz. 10:00

Społeczna Niepubliczna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia w Słubicach (budynek Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Słubicach, ul. Wojska Polskiego 142, aula).

 1. ZAKRES BADANIA PRZYDATNOŚCI
 • zaśpiewanie przygotowanej na zajęciach piosenki,
 • powtarzanie pojedynczych dźwięków i krótkich melodii,
 • powtarzanie schematów rytmicznych, rozróżnianie dźwięków wysokich i niskich,
 • badanie predyspozycji do nauki gry na wybranym instrumencie.

Kartę zgłoszenia kandydata o przyjęcie do Społecznej Niepublicznej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Słubicach należy złożyć w terminie do 10 maja 2019r. u dyrektora szkoły.

 1. WARUNKI PRZYJĘCIA KANDYDATA DO SNOSM I st. w SŁUBICACH
 • złożenie wniosku,
 • pozytywny wynik badania przydatności (przesłuchania).

Wszelkich informacji udziela dyrektor SNOSM I st. w Słubicach – mgr Anna Szurko

tel.: 693 714 719