Main Menu

Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW O NABORZE

DO SPOŁECZNEJ NIEPUBLICZNEJ OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ

SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W SŁUBICACH

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Ogłaszamy nabór uczniów na rok szkolny 2019/2020. Przyjmujemy zapisy do klasy pierwszej i klas wyższych. Poniżej prezentujemy warunki przyjęcia i kalendarz rekrutacji.

Kartę zgłoszenia dziecka do szkoły można uzyskać w szkole lub pobrać TUTAJ

 

Społeczna Niepubliczna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia w Słubicach rozwija pasje, zainteresowania i uzdolnienia muzyczne uczniów.

SZKOŁA   DWUKIERUNKOWA   –   DAJĄCA   PODSTAWY WYKSZTAŁCENIA   OGÓLNEGO   I   MUZYCZNEGO

  1. WARUNKI REKRUTACJI

O przyjęcie do klasy pierwszej Społecznej Niepublicznej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. w Słubicach może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym:

  • kończy 7 lat;
  • lub kończy 6 lat (na wniosek rodziców, jeżeli dziecko w roku poprzedzającym korzystało z wychowania przedszkolnego, lub posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

Szanowni Państwo !

Będziemy bardzo wdzięczni jeżeli 1% należnego podatku za 2018 rok przekażecie Państwo naszej szkole za pośrednictwem Lubuskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole.

Gwarantujemy, że uzyskane pieniądze będą w całości wykorzystane na potrzeby uczniów i szkoły.

Co należy zrobić?

1. Obliczyć 1% należnego podatku.

2. Jako organizację wskazać:

Lubuskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole, Nr KRS 0000 105 271

3. W informacji uzupełniającej koniecznie zaznaczyć, że wpłata dotyczy

SPOŁECZNEJ NIEPUBLICZNEJ OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I st. w SŁUBICACH

podatekSNOSM

baner

W nadchodzącym tygodniu rozpoczynamy przygodę w II etapie konkursów przedmiotowych organizowanych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty.

W listopadzie 2018 roku uczniowie naszej szkoły przystąpili do Ogólnopolskiego Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty z Operonem. Egzamin dotyczył przedmiotów: język polski, język angielski, język niemiecki, matematyka. Była to próba generalna sprawdzenia swojej wiedzy, umiejętności, a także dała uczniom możliwość oswojenia się z formułą egzaminu.

Gratulujemy naszym uczniom wysokich not w ogólnopolskich wynikach egzaminu próbnego ósmoklasisty i jednocześnie życzymy powodzenia na egzaminie państwowym.

Poniżej prezentujemy wyniki naszej szkoły na tle województwa i kraju z poszczególnych przedmiotów. (AS)wyniki operon